Privacybeleid

Pestor.nl verwerkt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens. Wij achten een zorgvuldige omgang van deze persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Pestor VOF (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81299761) is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 04-01-2021.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij een bezoek aan onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou; dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door jou worden opgegeven in het kader van de door jou gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Afleveradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • IP-adres
 • Orderhistorie
 • Nationaliteit

Toegang accountomgeving

Met ons klantaccount kun je toegang krijgen tot een beheeromgeving waar jezelf gegevens kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Doeleinden

 • Afhandelen bestelling
  Om de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van je NAW-gegevens.

 • Afhandelen betaalverkeer
  Om de betaling van de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van je betaalgegevens.

 • Communicatie
  Om de communicatie omtrent je bestelling en/of andere vragen eenvoudig te laten verlopen, maken wij gebruik van je persoonsgegevens/contactgegevens.

 • Uitvoering wettelijke plicht
  Om te voldoen aan onze wettelijke plicht bewaren wij je bestelhistorie inclusief betaalgegevens binnen de gestelde wettelijke termijn.

 • Marketing (indien toestemming)
  Om je van persoonlijke aanbiedingen te kunnen voorzien, maken wij gebruik van je persoonsgegevens/contactgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt wanneer je hier toestemming voor heeft gegeven.

 • Fraudepreventie
  Ten behoeve van fraudepreventie maken wij, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van je IP-adres, adresgegevens en betaalgegevens. Indien dit nodig is voor een goede afhandeling van je bestelling, kunnen wij je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.

Reclame

Wij kunnen je na jouw toestemming op websites van derden en via e-mail marketing op de hoogte brengen van acties, aanbiedingen en campagnes van Pestor.nl.

Contact en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels verschillende kanalen (zoals e-mail, telefoon en social media). Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van jouw vraag.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je kunt afmelden.

Publicatie

Wij publiceren jouw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen je gegevens doorgevens aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en mogen onder geen beding gegevens voor andere doeleinden gebruiken dan door ons gesteld. De veilige verwerking van je gegevens wordt gewaarborgd middels een bewerkersovereenkomst tussen Pestor.nl en de partner.

Cookies

Pestor.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die je browser opslaat wanneer je onze website bezoekt. Pestor.nl kan ook gebruikmaken van technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals tracking pixels, flash cookies, Javascripts, tags en web beacons.

Op basis van cookies worden gegevens van een server naar je browser gestuurd met als doel om opgeslagen te worden. Bij een volgend bezoek worden deze gegevens weer naar de server teruggestuurd. Zo kan de server jouw browser herkennen.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een melding getoond waarin wij uitleggen waarom wij cookies gebruiken (de cookiebanner). Wij maken hierbij gebruik van first party and third party cookies. Volgend gebruik van de website vatten wij op als toestemming voor het gebruik van cookies. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat onze website mogelijk niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen, hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat aanbieder van deze applicaties zelf met de cookies doen en wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij je naar de privacyverklaring van deze partijen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Ook hebben wij de IP-adressen laten anonimiseren.

WebwinkelKeur

Verwijderd: Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent je verplicht om je naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Beveiliging

Pestor.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om te waarborgen dat je gegevens goed worden beveiligd en uitsluitend voor specifieke doeleinden worden verwerkt. Pestor.nl heeft bij haar beveiliging rekening gehouden met de verwerkingsrisico’s van je gegevens, met name als gevolg van verlies of onrechtmatig gebruik van je gegevens. Pestor.nl gebruikt onder meer beveiligde servers en firewalls.

Datalekken

Als er een inbreuk in verband met gegevens heeft plaatsgevonden (datalek), moeten wij dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens melden binnen 72 uur nadat we daarvan op de hoogte zijn geraakt, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor jouw rechten en vrijheden. Als het wel waarschijnlijk is dat het datalek een hoog risico oplevert voor jouw rechten en vrijheden, zijn we verplicht het datalek ook aan jou te melden.

Er is sprake van een datalek als er bij een beveiligingsincident, zoals een hack in onze systemen, gegevens verloren zijn gegaan of als we onrechtmatige verwerking van je gegevens redelijkerwijs niet kunnen uitsluiten.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig is om jouw van dienst te kunnen zijn, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals fiscale bewaarplicht).

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Daarna zullen wij je gegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij we bepaalde gegevens langer nodig hebben voor een ander doeleinde. Als dat het geval is, hebben wij daarvoor een grondslag en zullen wij ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat andere doeleinde.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden daarom aan de privacyverklaring van deze websites te lezen, voordat je van deze websites gebruik maakt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is aan te bevelen deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kunt je ten allen tijde contact met ons opnemen via het contactformulier of per e-mail via info@pestor.nl.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken. Daarnaast kun je ons ook verzoeken om deze gegevens over te dragen of uit te laten voeren door een derde partij. Je ontvangt altijd binnen 30 dagen een reactie op je verzoek.

Om misbruik te voorkomen, kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan cookies, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je vragen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op!

E-mailadres: info@pestor.nl

De waardering van pestor.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 8.5/10 gebaseerd op 409 reviews.